Strängbetong

– Jag känner mig trygg med Skillways omfattande researchprocess

– Jag började anlita Skillway redan när jag hade rollen som Försäljningsdirektör på Saint-Gobain ISOVER. När jag sedan tog steget till att bli Försäljningsdirektör på Strängbetong var det självklart för mig att fortsätta med Skillway som samarbetspartner.

– Jag känner mig trygg med Skillways omfattande researchprocess d v s hur de identifierar målföretag och potentiella kandidater. De är professionella och personliga i sin kontakt med kandidater och låter mig som kund få ta del av all relevant information i varje steg.

– Att Skillway arbetar med case i sina intervjuer kvalitetssäkrar processen ytterligare och borgar för att vi inte bara får rätt kandidat på pappret utan även den kandidat som med största sannolikhet kommer prestera bäst i verkligheten.

”Jag kommer att fortsätta anlita Skillway i våra rekryteringsuppdrag då jag har stor tillit vad gäller Skillways professionella research- och rekryteringsprocess. Att vi dessutom har roligt under processens gång är en stor bonus.”

Integritetspolicy

En hemsida från Bravissimo

© 2021 Skillway AB