Det här är Skillway

Skillway är en helhetsleverantör inom HR och rekrytering som på ett professionellt och affärsmässigt sätt stöttar ditt företag under hela medarbetarresan. Skillway startades av Anna Goudoulakis och Maria Lethin 2016. Tillsammans har de en unik kombination av kompetens och erfarenhet från både näringsliv och konsultverksamhet. Skillway verkar inom alla branscher på chefs-och specialistnivå. Huvudkontoret finns i Helsingborg och kunderna finns över hela Sverige.

År 2017 fick Skillway utmärkelsen ”Årets Stjärnföretagare” i Helsingborg. År 2020 utsågs de till ”Året Rekryteringsföretag” i Sverige på Branschen.se.
Välkomna till Skillway.

Skillway utför alla uppdrag med respekt för individen, dess potential och utvecklingsförmåga. Vi tror på enkelhet och ett målstyrt personalutvecklande arbete där varje människa ges förutsättningar att glänsa. Vi vill skapa ett gott samarbete med människor vi tycker om och som delar de värderingar vi själva har. Vi vill arbeta i en miljö som inspirerar, ger glädje och öppnar upp nya möjligheter till utveckling.

Maria Lethin

People and culture professional / Owner

Maria Lethin har en fil kand-examen i psykologi från Personal- och Arbetsvetenskapligt program från Lunds Universitet och Kristianstad Högskola. Hon är även diplomerad samtalsterapeut och ICF coach. Maria har 15 års erfarenhet som HR-chef i bolag som Findus Sverige AB och Yves Rocher Suéde AB.

Närmast kommer hon från en tjänst som HR-chef på Nestlé Sverige AB. Hon har byggt upp HR-avdelningar och implementerat HR-processer för att supportera företagets affär. Maria har även arbetat med kultur- och värderingsarbete för att utveckla värderingsstyrda organisationer. Hon har arbetat brett med HR med bl a omorganisationer, fackliga förhandlingar, förändringsarbete, neddragningar och uppbyggnad av nya delar av organisationer. Under sin tid som HR-chef arbetade Maria dessutom med konflikthantering, träning i svåra samtal, chefscoachning och träning i stress resillience. Under två år drev Maria eget företag och fungerade som konsult åt olika bolag som behövde komplettera sin HR-avdelning med specialistkunskap i olika skeden. Från 2016 driver hon tillsammans med Anna Goudoulakis Skillway AB.

Nå Maria på: 0705 – 10 77 69

Anna Goudoulakis

Research and recruiting professional / Owner

Anna Goudoulakis har en fil kand-examen i företagsekonomi främst från Växjö Universitet, men har även studerat vid Stockholms Universitet samt vid Handelshögskolan i Thessaloniki, Grekland. Anna har arbetat både i bemanningsbranschen och i renodlade executive search-företag.

Hon har lång erfarenhet av kvalificerat researcharbete från chefsrekryteringsföretaget Lisberg. Här arbetade hon med att systematiskt kartlägga branscher och företag i syfte att identifiera kvalificerade kandidater i chefsrekryteringsuppdrag. Anna har arbetat som Head of Research på Carpenova AB där hon ansvarade för en researchavdelning med fyra researchers samt skapade processer, arbetssätt och struktur för avdelningen. Anna har många års erfarenhet av intervjuer, personbedömning och testning vid rekrytering, coachning och karriärvägledning. Anna har sedan 2009 drivit eget bolag inom research och driver sedan 2016 Skillway AB tillsammans med Maria Lethin.

Nå Anna på: 0736 – 00 00 80

Sara Jarbo

People and Search specialist

Sara Jarbo har en fil. kand-examen i Arbetsvetenskap från Organisation och Ledarskap från Högskolan i Halmstad. Sara har en lång erfarenhet av att arbeta med kundservice och människor i sitt tidigare yrke som meriterad frisör. Sedan 2021 arbetar Sara på Skillway som People and Search Specialist.

Nå Sara på: 0729 – 91 89 12

Integritetspolicy

En hemsida från Bravissimo

© 2021 Skillway AB