Skillway är en helhetsleverantör inom HR och rekrytering som på ett professionellt och affärsmässigt sätt stöttar ditt företag under hela medarbetarresan. Skillway startades av Anna Goudoulakis och Maria Lethin 2016. Tillsammans har de en unik kombination av kompetens och erfarenhet från både näringsliv och konsultverksamhet. Skillway verkar inom alla branscher på chefs-och specialistnivå. Huvudkontoret finns i Helsingborg och kunderna finns över hela Sverige.

År 2017 fick Skillway utmärkelsen ”Årets Stjärnföretagare” i Helsingborg. År 2020 utsågs de till ”Året Rekryteringsföretag” i Sverige på Branschen.se. 2022 blev Skillway utsedda till Branschvinnare då de har överträffat den egna branschens utveckling i såväl omsättning som resultat. År 2023 fick Skillway uppmärksamhet för sin snabba tillväxt och fick i samband med detta utmärkelsen ”Nordiskt Tillväxtföretag” av UC AB.

Välkomna till Skillway.

Skillway utför alla uppdrag med respekt för individen, dess potential och utvecklingsförmåga. Vi tror på enkelhet och ett målstyrt personalutvecklande arbete där varje människa ges förutsättningar att glänsa. Vi vill skapa ett gott samarbete med människor vi tycker om och som delar de värderingar vi själva har. Vi vill arbeta i en miljö som inspirerar, ger glädje och öppnar upp nya möjligheter till utveckling.

Maria Lethin

Chief business officer / Owner

Maria Lethin har en fil.kand. i psykologi från Personal- och Arbetsvetenskapligt program från Lunds Universitet och Kristianstad Högskola. Hon är även diplomerad samtalsterapeut och ICF coach. Maria har 15 års erfarenhet som HR-chef i bolag som Findus Sverige AB och Yves Rocher Suéde AB.

Närmast kommer hon från en tjänst som HR-chef på Nestlé Sverige AB. Hon har byggt upp HR-avdelningar och implementerat HR-processer för att supportera företagets affär. Maria har även arbetat med kultur- och värderingsarbete för att utveckla värderingsstyrda organisationer. Hon har arbetat brett med HR med bl a omorganisationer, fackliga förhandlingar, förändringsarbete, neddragningar och uppbyggnad av nya delar av organisationer. Under sin tid som HR-chef arbetade Maria dessutom med konflikthantering, träning i svåra samtal, chefscoachning och träning i stress resillience. Under två år drev Maria eget företag och fungerade som konsult åt olika bolag som behövde komplettera sin HR-avdelning med specialistkunskap i olika skeden. Från 2016 driver hon tillsammans med Anna Goudoulakis Skillway AB.

Nå Maria på: 0705 – 10 77 69

Anna Goudoulakis

Chief operating officer / Owner

Anna Goudoulakis har en fil.kand. i företagsekonomi främst från Växjö Universitet, men har även studerat vid Stockholms Universitet samt vid Handelshögskolan i Thessaloniki, Grekland. Anna har arbetat både i bemanningsbranschen och i renodlade executive search-företag.

Hon har lång erfarenhet av kvalificerat researcharbete från chefsrekryteringsföretaget Lisberg. Här arbetade hon med att systematiskt kartlägga branscher och företag i syfte att identifiera kvalificerade kandidater i chefsrekryteringsuppdrag. Anna har arbetat som Head of Research på Carpenova AB där hon ansvarade för en researchavdelning med fyra researchers samt skapade processer, arbetssätt och struktur för avdelningen. Anna har många års erfarenhet av intervjuer, personbedömning och testning vid rekrytering, coachning och karriärvägledning. Anna har sedan 2009 drivit eget bolag inom research och driver sedan 2016 Skillway AB tillsammans med Maria Lethin.

Nå Anna på: 0736 – 00 00 80

Sara Jarbo

People & Customer Relations Specialist

Sara Jarbo har en fil.kand. i Arbetsvetenskap från Organisation och Ledarskap från Högskolan i Halmstad. Sara har en lång erfarenhet av att arbeta med kundservice och människor i sitt tidigare yrke som meriterad frisör. Sedan 2021 arbetar Sara på Skillway som Search & Interim Specialist.

Josefine Johansson

Search & Recruitment Specialist

Josefine Johansson en fil.kand. i Service Management, Health Management från Lunds Universitet. Med bakgrund inom kundservice och resebranschen är service, det personliga mötet, och långsiktiga relationer något som Josefine värdesätter högt. Sedan 2022 arbetar Josefine som Search & Recruitment Coordinator på Skillway.

Nelly Gylling

Search & Recruitment Specialist

Nelly Gylling har en fil.kand. i Service management med inriktning mot Retail från Lunds universitet. Med en gedigen bakgrund inom kundservice och detaljhandeln har Nelly utvecklat goda färdigheter inom service och det personliga mötet. Sedan 2023 arbetar Nelly som Search & Recruitment Specialist på Skillway.

Jennie Johnsson

Search & Recruitment Specialist

Jennie Johnsson innehar en kandidatexamen i personal- och arbetslivsvetenskap från Högskolan i Kristianstad. Tidigare har Jennie arbetat med rekrytering inom både den privata och kommunala sektorn, vilket har utvecklat hennes förmåga att effektivt samspela med olika individer och etablera långvariga och hållbara relationer. Sedan 2023 arbetar Jennie som Search & Recruitment Specialist på Skillway

Annette Melander Berg

Leadership Development Specialist

Annette har en internationell civilekonomexamen från Lunds universitet. Hon har även läst arbetspsykologi, gått ledarutvecklingsprogrammet FEW – For Executive Women, är certifierad styrelseledamot, samt utbildad UGL-handledare och certifierad ACT-terapeut (Acceptance and Commitment Therapy). Annette har +20 års erfarenhet av chefsroller i olika typer av organisationer, senast som VD för livsstilsföretaget Morgan Madison, där hon nu är styrelseledamot.

Med lång chefsbakgrund från olika typer av företag och organisationer, inklusive eget konsultföretag och offentlig verksamhet som näringslivsdirektör, har Annette erfarenhet av många olika typer av ledarskapsutmaningar. Sedan 2020 är Annette utbildad UGL-handledare (Försvarshögskolans koncept Utveckling av Grupp och Ledare), en mycket erkänd och välrenommerad ledarskapsutbildning. 2017 skrev Annette en handbok, ”Växtkraft – värdeskapande verktyg för chefer och entreprenörer”, som handlar om hur man via gott ledarskap kan skapa framgång för sig själv och i sin organisation.

Lotta Ankarlilja

Leadership Development Specialist

Lotta Ankarlilja har en fil.kand examen i beteendevetenskap med fokus på psykologi, ledarskap, organisation och hälsa från Kristianstad Högskola och Halmstad Högskola. Lotta är också utbildad handledare inom Försvarshögskolans utbildningar UGL, Utvecklande Ledarskap (UL) samt Indirekt ledarskap (IL). Hon har också en ICF coachutbildning. Lotta har 12 års erfarenhet av att vara HR chef inom region Skåne, Malmö universitet samt Landskrona stad. Hon har också en erfarenhet av att arbeta som chef och ledarutvecklare.

Lotta har stor erfarenhet av att stötta, coacha och handleda chefer i olika situationer som uppstår i det operativa men även det strategiska arbetet som chef. Som HR chef har hon utvecklat HR avdelningar och HR processer i sina uppdrag och arbetat utifrån koncernmål och verksamhetsuppdrag. Uppdrag som hon utför är ledningsgruppsutveckling, att leda utan att vara chef, ny som chef, Utvecklande ledarskap, Indirekt ledarskap och UGL. Handledning och coaching är en del i många av uppdragen som hon får.

Petra Byhmer

Recruitment Specialist/Head of Communication

Petra Byhmer har en fil.mag i Strategisk Kommunikation och en fil. kand i Service Management (Retail) från Lunds universitet. Med lång erfarenhet inom strategisk kommunikation och från olika branscher har Petra arbetat med kommunikationsfrågor hos organisationer som t.ex. Svenskt Näringsliv, E.ON Sverige och Helsingborgshem. Petra har under flera år också varit Kommunikationschef hos Resurs Bank, där hon hade rekryteringsansvar och ledde varumärkesfrågor med fokus på bland annat Employer Branding. Petra kommer närmst från en roll som rekryteringskonsult inom executive search och arbetar sedan 2024 som Search & Recruitment Specialist på Skillway.

Jenny Heffler

Head of Interim

Jenny är DIHM Kommunikatör och har en Master i Digital Management från Hyper Island/Teeside University. Hon har lång och bred erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister till fasta och tidsbegränsade uppdrag till nya utmaningar i vitt skilda branscher , Jenny har stor förståelse för företag och organisationers behov att utvecklas genom sina medarbetare. Behöver ditt företag interim stöttning NU, hör av dig till Jenny.

Kajsa Gagnemo

Search & Recruitment Specialist

Kajsa Gagnemo har en kandidatexamen i personal- och arbetslivsvetenskap från Högskolan i Kristianstad. Med bakgrund inom konsult- och juristbranschen har Kajsa utvecklat färdigheter inom effektiv projektkoordinering, administration och service. Sedan 2024 arbetar Kajsa som Search & Recruitment Specialist på Skillway.


Kontakta oss

    Genom att skicka in formuläret godkänner du att Skillway sparar information om dig. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

    Integritetspolicy

    En hemsida från Bravissimo

    © 2024 Skillway AB