Faiveley Transport Nordic arbetar
för ett hållbart arbetsliv

Faiveley Transport Nordic i Landskrona arbetar framgångsrikt med säkerhetsfrågor
för sin personal och har sedan en tid tillbaka stort fokus även på sin psykosociala
arbetsmiljö. Maria Danell, HR-Manager på Faiveley Nordic berättar att de under året
har haft stora satsningar på friskvård, ökad arbetsglädje och teambuilding. Hon ser
ett ökat behov av att i större utsträckning arbeta med stresshantering för att kunna
bygga en kultur som främjar ett hållbart arbetsliv. Som en start på Faiveleys arbete
för ett hållbart arbetsliv anlitade de Skillway för en workshop med fokus på
Motståndskraft mot stress för samtliga chefer i organisationen i Landskrona

”Våra chefer känner nu en ökad trygghet
kring hur de tidigt upptäcker symptom på
stress hos sina medarbetare och sig själva”

Maria Danell, HR-Manager Faiveley Transport Nordic

 Maria menar att detta samarbete har gjort en stor skillnad.
-”Våra chefer känner nu en ökad trygghet kring hur de tidigt upptäcker symptom
på stress hos sina medarbetare och sig själva” säger Maria Danell.
Hon menar att deras chefer även har fått goda kunskaper i verktyg för att kunna
hjälpa sina medarbetare att få större motståndskraft mot stress både i arbetslivet
och privat.

-”Vi vill att våra medarbetare ska verka i en arbetsmiljö som är psykosocialt
hållbar och som därmed främjar produktivitet och välmående.
Ingen tjänar på en miljö som inte gagnar medarbetaren” menar Maria.

Faiveley Transport Nordic

Faiveley Transport Nordic AB (FTN) i Landskrona ingår i Wabtec Corporation, en
systemleverantör till den internationella järnvägsindustrin.
Företaget i Landskrona grundades för 100 år sedan och är en av de ledande aktö-
rerna på den nordiska järnvägsmarknaden där vi genomför olika typer av service
och förbättringsprojekt av många av de nordiska tågtyperna med fokus på bromssystem,
dörrsystem, luftkonditioneringssystem samt elektronik.

Tack!

Om Skillway

Maria Lethin

0705 10 77 69
maria@skillway.se
linkedin logo

Maria Lethin har en fil kand-examen i psykologi från Personal- och Arbetsvetenskapligt program från Lunds Universitet och Kristianstad Högskola. Hon är även diplomerad samtalsterapeut och ICF coach. Maria har 15 års erfarenhet som HR-chef i bolag som Findus Sverige AB och Yves Rocher Suéde AB.

Läs mer

Närmast kommer hon från en tjänst som HR-chef på Nestlé Sverige AB. Hon har byggt upp HR-avdelningar och implementerat HR-processer för att supportera företagets affär. Maria har även arbetat med kultur- och värderingsarbete för att utveckla värderingsstyrda organisationer. Hon har arbetat brett med HR med bl a omorganisationer, fackliga förhandlingar, förändringsarbete, neddragningar och uppbyggnad av nya delar av organisationer. Under sin tid som HR-chef arbetade Maria dessutom med konflikthantering, träning i svåra samtal, chefscoachning och träning i stress resillience. Under två år drev Maria eget företag och fungerade som konsult åt olika bolag som behövde komplettera sin HR-avdelning med specialistkunskap i olika skeden. Från 2016 driver hon tillsammans med Anna Goudoulakis Skillway AB.

Anna Goudoulakis

0736 00 00 80
anna@skillway.se 
linkedin logo

Anna Goudoulakis har en fil kand-examen i företagsekonomi främst från Växjö Universitet, men har även studerat vid Stockholms Universitet samt vid Handelshögskolan i Thessaloniki, Grekland. Anna har arbetat både i bemanningsbranschen och i renodlade executive search-företag.

Läs mer

Hon har lång erfarenhet av kvalificerat researcharbete från chefsrekryteringsföretaget Lisberg. Här arbetade hon med att systematiskt kartlägga branscher och företag i syfte att identifiera kvalificerade kandidater i chefsrekryteringsuppdrag. Anna har arbetat som Head of Research på Carpenova AB där hon ansvarade för en researchavdelning med fyra researchers samt skapade processer, arbetssätt och struktur för avdelningen. Anna har många års erfarenhet av intervjuer, personbedömning och testning vid rekrytering, coachning och karriärvägledning. Anna har sedan 2009 drivit eget bolag inom research och driver sedan 2016 Skillway AB tillsammans med Maria Lethin.

Boka ett möte!

Ett HR-abonnemang är effektivt - både i tid och pengar. Vi gör tillsammans en uppskattning och sätter en fast månadskostnad.