Headhunting

Skillway lägger grunden för lyckad headhunting

Headhunting – Mer än bara rekrytering

Skillway är specialister på HR-frågor och kan vidare supportera dig som kund med t.ex. anställningsavtal, onboarding-program, grupputveckling, coachning och ledarskapsutveckling. Skillway arbetar också med att bygga upp HR-processer och att supportera chefer i organisatoriska frågor.

Vår rekryteringsprocess

Vår utgångspunkt är att människor kan utvecklas, göra andra saker än det de gör idag. I rätt miljö och sammanhang kan varje person uträtta stordåd. Detta kräver att man vågar tänka nytt. Om du gör som du alltid har gjort kommer du att få samma resultat som du alltid har fått. Vi tror på vikten av organisationsutveckling och vill utmana de konventionella strategierna kring rekrytering och personalutveckling.

Vecka 1

Analys

Analys av ert företag och den aktuella tjänsten samt fastställande av sökstrategi. Relevanta branscher och målföretag samt formella skallkrav fastställs tillsammans med dig som kund. Grunden för en lyckad rekrytering är en väl genomtänkt kravprofil och befattningsbeskrivning.

Vecka 1

Kartläggning

Skillway kartlägger målföretag och/eller organisationer i utvalda branscher i specifikt geografiskt sökområde. Vi identifierar relevanta befattningshavare på dessa utvalda företag. Skillway söker även igenom eget nätverk samt LinkedIn. Resultatet av vårt arbete blir en bruttolista på mellan 40-60 potentiella kandidater beroende på tjänst.

Vecka 2

Kontakt

Samtal sker till identifierade kandidater med utgångspunkt från uppdragsbeskrivningen. Skillway genomför intervjuer per telefon med relevanta kandidater. I samtalet beskriver Skillway ert företag och aktuell tjänst för kandidaten samt matchar skallkrav mot kandidatens erfarenhet och bakgrund. Skillway begär in CV från de kandidater som överensstämmer med kravprofil och är intresserade av att gå vidare i processen.

Vecka 4-5

Intervjuer med case

Skillway genomför intervjuer av 8-10 utvalda kandidater. Kandidaten får under vårt möte utöver sedvanliga frågor om dennes profil, bakgrund och erfarenhet presentera ett företagsspecifikt case som vi utformar tillsammans med dig som kund.

Vecka 6-8

Presentation

Tre slutkandidater presenteras för dig som kund.

Vecka +8

Inför anställning

Personlighetsanalys inkl färdighetstester (logiskt, numeriskt, verbalt) på slutkandidat. Skillway använder sig av analys och test från TalentQ. Målet är att få en samlad bild av slutkandidaten. Intervjuer, tester och referenstagning ska passa ihop. Skillway ställer öppna frågor till 2-3 referenser. Referenstagning anpassas alltid efter kandidaten, den tilltänkta tjänsten och de egenskaper som du som kund efterfrågat.

Uppföljning

Skillway genomför uppföljningssamtal efter sex månader med slutkandidat och rapporterar till dig som kund.

Låt oss berätta mer

Genom att skicka in formuläret godkänner du att Skillway sparar information om dig. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

100% garanti

Om den nyanställde slutar inom tre månader får du som kund 100 % reducerat arvode vid ny rekrytering om den nya rekryteringsprocessen påbörjas inom sex månader efter kandidatens avslutade anställning. För att garantin ska gälla ska orsaken till att den nyanställde slutar härröra sig till skäl som Skillway kunnat förutse i rekryteringsprocessen.


Kontakta oss

    Genom att skicka in formuläret godkänner du att Skillway sparar information om dig. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

    Integritetspolicy

    En hemsida från Bravissimo

    © 2024 Skillway AB