Rekrytering Skåne

En rekrytering handlar om så mycket mer än att enbart fylla en vakant position. En rekrytering innebär en möjlighet för er att göra en analys av vart ni är på väg och vad ni behöver för att ta er dit. Vilken kompetens och vilka egenskaper är avgörande för att ni ska kunna nå era mål som bolag?

Mer än bara rekrytering

Skillway är specialister på HR-frågor och kan vidare supportera dig som kund med t.ex. anställningsavtal, onboarding-program, grupputveckling, coachning och ledarskapsutveckling. Skillway arbetar också med att bygga upp HR-processer och att supportera chefer i organisatoriska frågor.

Skillways rekrytering i Skåne

Vi hjälper er under hela rekryteringsprocessen, från att identifiera era behov till att rätt kandidat är på plats hos er. Vår grundliga searchprocess tillsammans med vår långa erfarenhet från näringslivet i kombination med vårt stora nätverk hjälper er att hitta rätt kandidat för ert uppdrag.
När ni rekryterar är det viktigt att ni inte enbart har fokus på att hitta ”talanger” eller den ”bästa kandidaten på marknaden”. Det viktigaste för er är att hitta den rätta kandidaten för ert uppdrag, alltså rätt person för jobbet. En ömsesidig matchning där vår kund redan innan rekryteringens start identifierar sitt eget erbjudande till kandidaten lägger tillsammans med vår rekryteringsprocess en ultimata grunden för bästa möjliga resultat.

Läs mer om Skillways tankar och värderingar när det gäller rekrytering i Helsingborgs Näringslivsmagasin WORK på sid 12-15

Vi är experter på rekrytering

Vi gör en grundlig analys tillsammans med er innan vi startar rekryteringen. Vi ställer frågor, guidar och coachar er vid behov i alla frågor som har med rekryteringsprocessen att göra. Vår support i rekryteringsprocessen innebär att vi identifierar, kartlägger, kontaktar, attraherar och bedömer de kandidater som är aktuella för uppdraget hos er. Vår rekryteringsprocess säkerställer alla delar som är nödvändiga för att ni ska få ett optimalt resultat och nå era uppsatta mål med hjälp av rätt kompetens i ert bolag.
Vi arbetar framgångsrikt med case-baserade intervjuer under våra rekryteringar. Detta innebär att våra kunder tillsammans med oss på Skillway tar fram enkla case, d v s situationer som man som medarbetare hos kunden ställs inför. Kandidaterna får inför intervjuerna förbereda aktuella case och presenta för både oss på Skillway och för vår aktuella kund. Denna metod tillsammans med våra personbedömningar och färdighetstest från TalentQ har mycket hög validitet när det gäller hur kandidaten mest troligt kommer att prestera och agera i sin roll hos kunden.

Vår rekryteringsprocess

Vår utgångspunkt är att människor kan utvecklas, göra andra saker än det de gör idag. I rätt miljö och sammanhang kan varje person uträtta stordåd. Detta kräver att man vågar tänka nytt. Om du gör som du alltid har gjort kommer du att få samma resultat som du alltid har fått. Vi tror på vikten av organisationsutveckling och vill utmana de konventionella strategierna kring rekrytering och personalutveckling.

Vecka 1

Analys

Analys av ert företag och den aktuella tjänsten samt fastställande av sökstrategi. Relevanta branscher och målföretag samt formella skallkrav fastställs tillsammans med dig som kund. Grunden för en lyckad rekrytering är en väl genomtänkt kravprofil och befattningsbeskrivning.

Vecka 1

Kartläggning

Skillway kartlägger målföretag och/eller organisationer i utvalda branscher i specifikt geografiskt sökområde. Vi identifierar relevanta befattningshavare på dessa utvalda företag. Skillway söker även igenom eget nätverk samt LinkedIn. Resultatet av vårt arbete blir en bruttolista på mellan 40-60 potentiella kandidater beroende på tjänst.

Vecka 2

Kontakt

Samtal sker till identifierade kandidater med utgångspunkt från uppdragsbeskrivningen. Skillway genomför intervjuer per telefon med relevanta kandidater. I samtalet beskriver Skillway ert företag och aktuell tjänst för kandidaten samt matchar skallkrav mot kandidatens erfarenhet och bakgrund. Skillway begär in CV från de kandidater som överensstämmer med kravprofil och är intresserade av att gå vidare i processen.

Vecka 4-5

Intervjuer med case

Skillway genomför intervjuer av 8-10 utvalda kandidater. Kandidaten får under vårt möte utöver sedvanliga frågor om dennes profil, bakgrund och erfarenhet presentera ett företagsspecifikt case som vi utformar tillsammans med dig som kund.

Vecka 6-8

Presentation

Tre slutkandidater presenteras för dig som kund.

Vecka +8

Inför anställning

Personlighetsanalys inkl färdighetstester (logiskt, numeriskt, verbalt) på slutkandidat. Skillway använder sig av analys och test från TalentQ. Målet är att få en samlad bild av slutkandidaten. Intervjuer, tester och referenstagning ska passa ihop. Skillway ställer öppna frågor till 2-3 referenser. Referenstagning anpassas alltid efter kandidaten, den tilltänkta tjänsten och de egenskaper som du som kund efterfrågat.

Uppföljning

Skillway genomför uppföljningssamtal efter sex månader med slutkandidat och rapporterar till dig som kund.

Låt oss berätta mer

Genom att skicka in formuläret godkänner du att Skillway sparar information om dig. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

100% garanti

Om den nyanställde slutar inom tre månader får du som kund 100 % reducerat arvode vid ny rekrytering om den nya rekryteringsprocessen påbörjas inom sex månader efter kandidatens avslutade anställning. För att garantin ska gälla ska orsaken till att den nyanställde slutar härröra sig till skäl som Skillway kunnat förutse i rekryteringsprocessen.


Kontakta oss

    Genom att skicka in formuläret godkänner du att Skillway sparar information om dig. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

    Integritetspolicy

    En hemsida från Bravissimo

    © 2024 Skillway AB