Search vid rekrytering

Skillways gedigna search-process lägger grunden för lyckade rekryteringar
Search-processen enligt Skillway

Skillways search-process hjälper er med den svåra biten d.v.s att kartlägga och identifiera relevanta och intressanta kandidater till ert företag. Vi är specialiserade på att hitta och attrahera personer som inte aktivt letar efter nytt arbete.

Analys

Vår search-process börjar med en noggrann analys av ert företag och den aktuella tjänsten samt fastställande av sökstrategi.

Relevans

Relevanta branscher och målföretag samt formella skallkrav fastställs tillsammans med dig som kund. Grunden för en lyckad rekrytering är en väl genomtänkt kravprofil och befattningsbeskrivning.

Kartläggning

Vi kartlägger målföretag i utvalda branscher i geografiskt sökområde. Relevanta befattningshavare identifieras och resultatet blir en bruttolista på mellan 40-60 potentiella kandidater beroende på tjänst.

Kontakt

Samtal sker där vi genomför intervjuer med relevanta kandidater. I samtalet beskrivs ert företag och aktuell tjänst för kandidaten samt matchar skallkrav mot kandidaten, samt begär in CV.

Presentation & överlämning

Du som kund får en kandidatsammanställning av de intresserade och relevanta kandidaterna. I en lista specificeras de krav man ställt upp för tjänsten och hur de olika kandidaterna svarar upp mot dessa krav.

Ni tar över

Här tar du som kund över processen och går vidare med egna intervjuer och fortsatt bedömning. Skillway kan hjälpa till med personlighetsanalys och referenstagning om det finns behov för detta.

Låt oss berätta mer

Boka in ett möte med oss, så berättar vi hur vår search-process hjälper just er att hitta rätt kandidater!

Search-processen hanteras av vårt erfarna team

Om Skillway

Maria Lethin

0705 10 77 69
maria@skillway.se
linkedin logo

Maria Lethin har en fil kand-examen i psykologi från Personal- och Arbetsvetenskapligt program från Lunds Universitet och Kristianstad Högskola. Hon är även diplomerad samtalsterapeut och ICF coach. Maria har 15 års erfarenhet som HR-chef i bolag som Findus Sverige AB och Yves Rocher Suéde AB.

Läs mer

Närmast kommer hon från en tjänst som HR-chef på Nestlé Sverige AB. Hon har byggt upp HR-avdelningar och implementerat HR-processer för att supportera företagets affär. Maria har även arbetat med kultur- och värderingsarbete för att utveckla värderingsstyrda organisationer. Hon har arbetat brett med HR med bl a omorganisationer, fackliga förhandlingar, förändringsarbete, neddragningar och uppbyggnad av nya delar av organisationer. Under sin tid som HR-chef arbetade Maria dessutom med konflikthantering, träning i svåra samtal, chefscoachning och träning i stress resillience. Under två år drev Maria eget företag och fungerade som konsult åt olika bolag som behövde komplettera sin HR-avdelning med specialistkunskap i olika skeden. Från 2016 driver hon tillsammans med Anna Goudoulakis Skillway AB.

Anna Goudoulakis

0736 00 00 80
anna@skillway.se 
linkedin logo

Anna Goudoulakis har en fil kand-examen i företagsekonomi främst från Växjö Universitet, men har även studerat vid Stockholms Universitet samt vid Handelshögskolan i Thessaloniki, Grekland. Anna har arbetat både i bemanningsbranschen och i renodlade executive search-företag.

Läs mer

Hon har lång erfarenhet av kvalificerat researcharbete från chefsrekryteringsföretaget Lisberg. Här arbetade hon med att systematiskt kartlägga branscher och företag i syfte att identifiera kvalificerade kandidater i chefsrekryteringsuppdrag. Anna har arbetat som Head of Research på Carpenova AB där hon ansvarade för en researchavdelning med fyra researchers samt skapade processer, arbetssätt och struktur för avdelningen. Anna har många års erfarenhet av intervjuer, personbedömning och testning vid rekrytering, coachning och karriärvägledning. Anna har sedan 2009 drivit eget bolag inom research och driver sedan 2016 Skillway AB tillsammans med Maria Lethin.

Boka ett möte!

Vår research-process hjälper er med den svåra biten.