Ledarskap

Vi vill att fler hittar vägen till sin unika potential och skapar värde för sig själva och sin organisation!

Ledarskap har en stor, för att inte säga avgörande påverkan på det som kallas psykologisk trygghet – i korthet att det finns en kultur som gör att det är tryggt för alla att kunna göra misstag, berätta om dem och lära av dem. Det har gjorts mycket forskning om psykologisk trygghet, och det har visat sig vara en gemensam nämnare för framgångsrika organisationer.

Hög psykologisk trygghet gör att man nyttjar och vidareutvecklar bra idéer, jobbar mer effektivt, skapar högre vinst för företaget, och att medarbetare dessutom stannar längre i organisationen. En förutsättning för att skapa denna typ av kultur är att tillämpa ett utvecklande ledarskap. Hos oss på Skillway kan du få stöd att utveckla ditt ledarskap, din ledningsgrupp och dina medarbetare, och därmed också din organisations resultat.

Vårt erbjudande

Vi på Skillway tror på vikten av att hitta sin inre styrka för att göra skillnad både på individ-och företagsnivå. Vi tror att mycket handlar om att skapa en kultur i vilken man är tillåten att göra misstag och lära sig av dem - det kallar vi psykologisk trygghet. När det finns trygghet i en organisation kan potentialen hos var och en utvecklas och på riktigt bli en tillgång för både individ och företag. Hos oss kan du lära dig verktygen för detta genom UGL-kurser, individuell coachning och ledningsgruppsutveckling. Låt oss tillsammans bygga starkare ledare och trivsammare arbetsplatser!

UGL – Utveckling av Grupp och Ledare

Vi anordnar UGL-kurser (Försvarshögskolans etablerade utbildningskoncept Utveckling av Grupp och Ledare). Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare. Den hjälper dig att förstå hur grupper fungerar, samtidigt som du själv får en djupare insikt i hur du påverkar och påverkas av andra. Försvarshögskolans ledarskapsmodell och definition av ett utvecklande ledarskap är central. UGL genomförs som internat under en vecka måndag till fredag i främlingsgrupp om minst 8 och maximalt 12 personer. UGL är en effektiv ledarskaps- och grupputvecklingsutbildning som bygger på så kallad upplevelsebaserad inlärning som metod. Efter en vecka har du användbara verktyg med dig för resten av livet!

UGL genomförs enligt Försvarshögskolans koncept för UGL. Vi planerar för två tillfällen 2024. Kontakta oss för mer information om tidpunkt och pris. 

UL – Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap är den ledarmodell i världen där forskare tydligast har kunnat påvisa en positiv påverkan på lönsamhet och resultat. Det är den svenska modellen som utvecklats av Försvarshögskolan utifrån en bred vetenskaplig bas och genomförs som kurs 3+1 dag där du får möjlighet att göra en 360 analys av ditt ledarskap och få feedback under kursens gång.

Indirekt Ledarskap IL – Att leda genom andra

Ledarskapet innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen det utövas. Det indirekta ledarskapet (att leda genom andra) skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet.

Ledningsgruppsutveckling

Har ni frigjort kraften och potentialen i er ledningsgrupp eller styrelse? Vi genomför ledningsgruppsutveckling och coachning av individer i ledningsgrupper/styrelser. Till skillnad från UGL, som genomförs i främlingsgrupp, genomförs detta arbete i en grupp som känner varandra på förhand, men som av olika anledningar kanske inte får ut maximalt av sitt ledningsgruppsarbete. Det kan handla om behov av att förtydliga roller och mål, hantera konflikter, eller att hjälpa gruppen vidare till att bli ett högpresterande team.

Vi utgår från etablerade grupputvecklingsteorier och arbetar med olika skräddarsydda aktiviteter baserade på just era behov. Kontakta oss för mer information eller en behovsanalys.

Leda utan att vara chef

Denna utbildning riktar sig till dig som leder utan att ha en formell chefsroll, exempelvis teamledare, projektledare eller biträdande chef. Du leder troligtvis medarbetare eller kollegor utan att ha det formella chefsansvaret. I denna utbildning får du ökad självkännedom och medvetenhet om ditt sätt att leda. Vi ger dig insikt i hur du arbetar med relationer, individer och grupper mot mål och givna arbetsuppgifter, men även hur du hanterar oenighet och konflikter. Du får kunskap om hur en grupp utvecklas och vilket ledarskap som krävs för att gruppen ska kunna lösa sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Vi diskuterar också vad som motiverar dig och andra i samarbetet och hur du kan använda kollektiv intelligens i ditt arbete att leda utan att vara chef. Du får möjlighet att träffa andra ledare, dela dina erfarenheter och ta del av andras genom olika arbetsuppgifter och diskussioner. Vi arbetar med upplevelsebaserad pedagogik där vi varvar teori och diskussioner kopplat till verkliga upplevelser.

Coachning

Vi erbjuder också individuell coachning för dig som vill utvecklas och få stöd i ditt ledarskap och i din chefs- eller medarbetarroll. Kanske har du gått en UGL eller liknande kurs/utbildning, och vill ha uppföljande individuellt stöd och coachning för att på bästa sätt kunna implementera dina kunskaper och erfarenheter i din vardag? Det viktigaste efter en kurs eller utbildning är att göra det som kallas lärtransfer, dvs få långsiktig effekt och nytta av kursen på hemmaplan. Men du kan också vara i en situation där du till exempel är ny i din chefsroll, eller behöver stöd och coachning av någon annan anledning.

Vi utgår ifrån beprövad samtalsmetodik och använder verktyg från så kallad Acceptance and Commitment Training (ACT) i våra coachningsuppdrag. Vi skräddarsyr upplägget helt utifrån dina behov. Kontakta oss för en behovsanalys eller om du vill veta mer!


Kontakta oss

    Genom att skicka in formuläret godkänner du att Skillway sparar information om dig. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

    Integritetspolicy

    En hemsida från Bravissimo

    © 2024 Skillway AB