Ledarskapsutveckling

Skillway skapar förutsättningar för hållbart ledarskap med en ledarskapsutveckling för både chefer och medarbetare
Ledarskapsutveckling med Maria och Anna

Som chef och ledare har du en väsentlig påverkan på medarbetarna i organisationen. Ledarskap är en färskvara som kräver ständig ledarskapsutveckling för att du som chef ska vara rustad att möta nya situationer och utmaningar.

Företagets framgång och framtid är tätt sammankopplad med medarbetarnas utveckling. Starka chefer och medarbetare ger starka företag. Bra ledarskapsutveckling och bra ledarskap är lönsamt. Företag som arbetar kontinuerligt med sitt ledarskap har högre produktivitet, lägre sjukfrånvaro, större medarbetarengagemang och ökad lönsamhet.

Ett gott ledarskap hjälper medarbetarna att växa, både kompetensmässigt och som individer. Vår utgångspunkt är att människor kan utvecklas, göra andra saker än det de gör idag. I rätt miljö och sammanhang kan varje person uträtta stordåd.

 

Vi hjälper ert företag med ledarskapsutveckling inom

  • Medarbetarengagemang
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Kommunikation och feedback för ledare
  • Leda i förändring
  • Hållbart ledarskap

Låt oss berätta mer

Boka in ett möte med oss, så berättar vi hur ledarskapsutveckling kan fungera för ert bolag.

Om Skillway

Maria Lethin

0705 10 77 69
maria@skillway.se
linkedin logo

Maria Lethin har en fil kand-examen i psykologi från Personal- och Arbetsvetenskapligt program från Lunds Universitet och Kristianstad Högskola. Hon är även diplomerad samtalsterapeut och ICF coach. Maria har 15 års erfarenhet som HR-chef i bolag som Findus Sverige AB och Yves Rocher Suéde AB.

Läs mer

Närmast kommer hon från en tjänst som HR-chef på Nestlé Sverige AB. Hon har byggt upp HR-avdelningar och implementerat HR-processer för att supportera företagets affär. Maria har även arbetat med kultur- och värderingsarbete för att utveckla värderingsstyrda organisationer. Hon har arbetat brett med HR med bl a omorganisationer, fackliga förhandlingar, förändringsarbete, neddragningar och uppbyggnad av nya delar av organisationer. Under sin tid som HR-chef arbetade Maria dessutom med konflikthantering, träning i svåra samtal, chefscoachning och träning i stress resillience. Under två år drev Maria eget företag och fungerade som konsult åt olika bolag som behövde komplettera sin HR-avdelning med specialistkunskap i olika skeden. Från 2016 driver hon tillsammans med Anna Goudoulakis Skillway AB.

Anna Goudoulakis

0736 00 00 80
anna@skillway.se 
linkedin logo

Anna Goudoulakis har en fil kand-examen i företagsekonomi främst från Växjö Universitet, men har även studerat vid Stockholms Universitet samt vid Handelshögskolan i Thessaloniki, Grekland. Anna har arbetat både i bemanningsbranschen och i renodlade executive search-företag.

Läs mer

Hon har lång erfarenhet av kvalificerat researcharbete från chefsrekryteringsföretaget Lisberg. Här arbetade hon med att systematiskt kartlägga branscher och företag i syfte att identifiera kvalificerade kandidater i chefsrekryteringsuppdrag. Anna har arbetat som Head of Research på Carpenova AB där hon ansvarade för en researchavdelning med fyra researchers samt skapade processer, arbetssätt och struktur för avdelningen. Anna har många års erfarenhet av intervjuer, personbedömning och testning vid rekrytering, coachning och karriärvägledning. Anna har sedan 2009 drivit eget bolag inom research och driver sedan 2016 Skillway AB tillsammans med Maria Lethin.

Boka ett möte!

Med vår ledarskapsutveckling kan ni bli effektivare som individer och som team, oavsett position.