Rekrytering

Skillway lägger grunden för lyckade rekryteringar
Vecka 1
Analys
Analys av ert företag och den aktuella tjänsten samt fastställande av sökstrategi. Relevanta branscher och målföretag samt formella skallkrav fastställs tillsammans med dig som kund. Grunden för en lyckad rekrytering är en väl genomtänkt kravprofil och befattningsbeskrivning.
Vecka 1
Kartläggning
Skillway kartlägger målföretag och/eller organisationer i utvalda branscher i specifikt geografiskt sökområde. Vi identifierar relevanta befattningshavare på dessa utvalda företag. Skillway söker även igenom eget nätverk samt LinkedIn. Resultatet av vårt arbete blir en bruttolista på mellan 40-60 potentiella kandidater beroende på tjänst.
Vecka 2
Kontakt
Samtal sker till identifierade kandidater med utgångspunkt från uppdragsbeskrivningen. Skillway genomför intervjuer per telefon med relevanta kandidater. I samtalet beskriver Skillway ert företag och aktuell tjänst för kandidaten samt matchar skallkrav mot kandidatens erfarenhet och bakgrund. Skillway begär in CV från de kandidater som överensstämmer med kravprofil och är intresserade av att gå vidare i processen.
Vecka 4-5
Intervjuer med case
Skillway genomför intervjuer av 8-10 utvalda kandidater. Kandidaten får under vårt möte utöver sedvanliga frågor om dennes profil, bakgrund och erfarenhet presentera ett företagsspecifikt case som vi utformar tillsammans med dig som kund.
Vecka 6-8
Presentation
Tre slutkandidater presenteras för dig som kund.
Vecka +8
Inför anställning
Personlighetsanalys inkl färdighetstester (logiskt, numeriskt, verbalt) på slutkandidat. Skillway använder sig av analys och test från TalentQ. Målet är att få en samlad bild av slutkandidaten. Intervjuer, tester och referenstagning ska passa ihop. Skillway ställer öppna frågor till 2-3 referenser. Referenstagning anpassas alltid efter kandidaten, den tilltänkta tjänsten och de egenskaper som du som kund efterfrågat.
6 månader
Uppföljning
Skillway genomför uppföljningssamtal efter sex månader med slutkandidat och rapporterar till dig som kund.

Låt oss berätta mer

Boka in ett möte med oss, så berättar vi mer om vår rekryteringsprocess.

0%
Garanti

Om den nyanställde slutar inom tre månader får du som kund 100 % reducerat arvode vid ny rekrytering om den nya rekryteringsprocessen påbörjas inom sex månader efter kandidatens avslutade anställning. För att garantin ska gälla ska orsaken till att den nyanställde slutar härröra sig till skäl som Skillway kunnat förutse i rekryteringsprocessen.

Rekrytering - snabbt och rätt

Mer än bara rekrytering

Skillway är specialister på HR-frågor och kan vidare supportera dig som kund med t.ex. anställningsavtal, onboarding-program, grupputveckling, coachning och ledarskapsutveckling. Skillway arbetar också med att bygga upp HR-processer och att supportera chefer i organisatoriska frågor.

Om Skillway

Maria Lethin

0705 10 77 69
maria@skillway.se
linkedin logo

Maria Lethin har en fil kand-examen i psykologi från Personal- och Arbetsvetenskapligt program från Lunds Universitet och Kristianstad Högskola. Hon är även diplomerad samtalsterapeut och ICF coach. Maria har 15 års erfarenhet som HR-chef i bolag som Findus Sverige AB och Yves Rocher Suéde AB.

Läs mer

Närmast kommer hon från en tjänst som HR-chef på Nestlé Sverige AB. Hon har byggt upp HR-avdelningar och implementerat HR-processer för att supportera företagets affär. Maria har även arbetat med kultur- och värderingsarbete för att utveckla värderingsstyrda organisationer. Hon har arbetat brett med HR med bl a omorganisationer, fackliga förhandlingar, förändringsarbete, neddragningar och uppbyggnad av nya delar av organisationer. Under sin tid som HR-chef arbetade Maria dessutom med konflikthantering, träning i svåra samtal, chefscoachning och träning i stress resillience. Under två år drev Maria eget företag och fungerade som konsult åt olika bolag som behövde komplettera sin HR-avdelning med specialistkunskap i olika skeden. Från 2016 driver hon tillsammans med Anna Goudoulakis Skillway AB.

Anna Goudoulakis

0736 00 00 80
anna@skillway.se 
linkedin logo

Anna Goudoulakis har en fil kand-examen i företagsekonomi främst från Växjö Universitet, men har även studerat vid Stockholms Universitet samt vid Handelshögskolan i Thessaloniki, Grekland. Anna har arbetat både i bemanningsbranschen och i renodlade executive search-företag.

Läs mer

Hon har lång erfarenhet av kvalificerat researcharbete från chefsrekryteringsföretaget Lisberg. Här arbetade hon med att systematiskt kartlägga branscher och företag i syfte att identifiera kvalificerade kandidater i chefsrekryteringsuppdrag. Anna har arbetat som Head of Research på Carpenova AB där hon ansvarade för en researchavdelning med fyra researchers samt skapade processer, arbetssätt och struktur för avdelningen. Anna har många års erfarenhet av intervjuer, personbedömning och testning vid rekrytering, coachning och karriärvägledning. Anna har sedan 2009 drivit eget bolag inom research och driver sedan 2016 Skillway AB tillsammans med Maria Lethin.

Boka ett möte!

Skillway lägger grunden för lyckade rekryteringar.