HR-abonnemang

Hos oss kan du få ett HR-abonnemang månadsvis till ett fast pris. Vi garanterar att avsätta ett överenskommet antal timmar för HR-support till ditt företag. På detta sätt fungerar vårt HR-abonnemang som en avdelning vid behov utan att ni behöver öka era fasta kostnader. Skillway fungerar som en extern HR-avdelning för de företag som inte har någon egen HR-avdelning eller behöver förstärka sin befintliga.

Skillway har många års erfarenhet av brett HR-arbete och kan supportera ditt företag i samtliga HR-processer. HR-abonnemanget är ett effektivt erbjudande där vi genomlyser er organisation för att säkerställa att ni efterlever arbetsmarknadens lagar och avtal. Vi fungerar också som ett stöd för chefer i deras vardag för att främja en utvecklande och målstyrd organisation.

Vad ingår i HR-abonnemang?

  • Fackliga förhandlingar
  • Svåra samtal- Konflikthantering
  • Medarbetarsamtal- Individuella utvecklingsplaner
  • Performance Management
  • Talent Assessment
  • Successionsplanering
  • Övriga HR-processer
  • Uppbyggnad av HR-avdelning

Låt oss berätta mer

Boka in ett möte med oss, så berättar vi hur HR-abonnemang kan fungera för ert bolag.

HR-abonnemang med Skillway


Fördelar med ett HR-abonnemang

Inga fasta kostnader
Tillgång till kvalificerad HR-support vid behov
Flexibelt och skräddarsytt innehåll


Varför välja Skillway?
Skillway utför alla uppdrag med respekt för individen, dess potential och utvecklingsförmåga. Vi tror på enkelhet och ett målstyrt personalutvecklande arbete där varje människa ges förutsättningar att glänsa

 

Relaterade tjänster

Search
Rekrytering
HR-interim
Ledarskapsutveckling
Hållbart arbetsliv

HR på abonnemang blev en utmärkt lösning för Ryds Glas

– ”Vi får på detta sätt tillgång till en kvalificerad HR-avdelning när det behövs. Som bolag slipper vi binda på oss fasta kostnader och betala lön för HR-kompetens som vi enbart behöver periodvis” säger Roger Persson.

Ryds Glas använder HR abonnemang

Ryds Glas VD, Roger Persson har arbetat på företaget sedan 2016 och spår en fortsatt lysande framtid för verksamheten.

Ryds Glas fortsätter att växa i snabb takt och i samband med detta fortsätter man att köpa upp erkänt duktiga glasmästerier runt om i landet. Roger menar att denna utveckling kräver att man arbetar professionellt med sin personal.

Hela kundberättelsen:Kvalificerad kompetens vid behov

Ryds Glas är överlägsen marknadsledare och Sveriges största och bästa glasmästeri. Ryds Glas består av specialiserade verkstäder med stort fokus på traditionella glasmästeritjänster såsom service, reparationsglasning och glasinredning professionellt och i hemmet. Ryds Glas finns i hela Sverige och växer kontinuerligt.

Att köpa HR på abonnemang är en utmärkt lösning för Ryds Glas.

– ”Vi får på detta sätt tillgång till en kvalificerad HR-avdelning när det behövs. Som bolag slipper vi binda på oss fasta kostnader och betala lön för HR-kompetens som vi enbart behöver periodvis” säger Roger Persson.

Han menar att den stora fördelen i samarbetet med Skillway ligger i deras flexibilitet och i deras gedigna erfarenhet inom HR som gör att de snabbt kan sätta sig in i olika situationer och hitta rätt lösningar.

– ”Samarbetet med Skillway har givit oss allt från professionella förhandlingsprocesser vid uppköp av nya glasmästerier till väl genomarbetade chefs – och personalhandböcker, lönekartläggningar och policies”, menar Roger.

Roger menar vidare att ytterligare en fördel med samarbetet är att de rekryteringar som görs har en kortare starträcka med Skillway som leverantör då de arbetar nära Ryds Glas och känner till företagskulturen väldigt bra.

Roger och Jonas Björk Lindström, Platschef på Ryds Glas i Helsingborg menar att det är väldigt värdefullt att ha Skillway som samtalsparter i de frågor som löpande dyker upp för chefer och ledare. Dessa kan vara svårt att hantera på egen hand och det är en fördel att kunna diskutera men en oberoende part som har stor erfarenhet från olika verksamheter.

Tack Ryds Glas!

Om Skillway

Maria Lethin

0705 10 77 69
maria@skillway.se
linkedin logo

Maria Lethin har en fil kand-examen i psykologi från Personal- och Arbetsvetenskapligt program från Lunds Universitet och Kristianstad Högskola. Hon är även diplomerad samtalsterapeut och ICF coach. Maria har 15 års erfarenhet som HR-chef i bolag som Findus Sverige AB och Yves Rocher Suéde AB.

Läs mer

Närmast kommer hon från en tjänst som HR-chef på Nestlé Sverige AB. Hon har byggt upp HR-avdelningar och implementerat HR-processer för att supportera företagets affär. Maria har även arbetat med kultur- och värderingsarbete för att utveckla värderingsstyrda organisationer. Hon har arbetat brett med HR med bl a omorganisationer, fackliga förhandlingar, förändringsarbete, neddragningar och uppbyggnad av nya delar av organisationer. Under sin tid som HR-chef arbetade Maria dessutom med konflikthantering, träning i svåra samtal, chefscoachning och träning i stress resillience. Under två år drev Maria eget företag och fungerade som konsult åt olika bolag som behövde komplettera sin HR-avdelning med specialistkunskap i olika skeden. Från 2016 driver hon tillsammans med Anna Goudoulakis Skillway AB.

Anna Goudoulakis

0736 00 00 80
anna@skillway.se 
linkedin logo

Anna Goudoulakis har en fil kand-examen i företagsekonomi främst från Växjö Universitet, men har även studerat vid Stockholms Universitet samt vid Handelshögskolan i Thessaloniki, Grekland. Anna har arbetat både i bemanningsbranschen och i renodlade executive search-företag.

Läs mer

Hon har lång erfarenhet av kvalificerat researcharbete från chefsrekryteringsföretaget Lisberg. Här arbetade hon med att systematiskt kartlägga branscher och företag i syfte att identifiera kvalificerade kandidater i chefsrekryteringsuppdrag. Anna har arbetat som Head of Research på Carpenova AB där hon ansvarade för en researchavdelning med fyra researchers samt skapade processer, arbetssätt och struktur för avdelningen. Anna har många års erfarenhet av intervjuer, personbedömning och testning vid rekrytering, coachning och karriärvägledning. Anna har sedan 2009 drivit eget bolag inom research och driver sedan 2016 Skillway AB tillsammans med Maria Lethin.

Boka ett möte!

Ett HR-abonnemang är effektivt - både i tid och pengar. Vi gör tillsammans en uppskattning och sätter en fast månadskostnad.